Introductie - Scheikunde.be | Redoxreacties (05:04)

Bron: Youtube.be (2024) - (©) Digistudies

Welkom bij redoxreacties...

Een redoxreactie is een reactie tussen atomen, moleculen en/of ionen waarbij elektronen worden uitgewisseld. De term redox is een samenstelling van de begrippen reductie en oxidatie. Dit soort reacties wordt veel toegepast in batterijen en accu's. Ook roesten is een redoxreactie, namelijk de oxidatie van ijzer.