Introductie - Scheikunde.be | Zouten (07:21)

Bron: Youtube.be (2024) - (©) Digistudies

Welkom bij zouten...

Een zout is een chemische verbinding tussen positieve en negatieve ionen, respectievelijk kationen en anionen. Deze ionen zijn door elektrostatische aantrekkingskrachten aan elkaar gebonden.